Pojmovnik

Srpski
probni period

period na početku radnog odnosa da bi se utvrdilo da li je zaposleni podoban za posao (može trajati mesec dana ili više).

Romani chib
probni peroiod - probno periodi - vakti ko starto tari buti te bi dikholajpe da li o bucharno shaj te kerol odoja buti (shaj ovol jek čhon numa po buderi)
Ljimba d'Bjaš
Vrjamja s inčarke - Poc su lukri p ugovor d lukru p vrjame d inčirkat p una luna ša tunč knd trjače vjade dali stej ića ili merđ majduparte
Sinti
Perjodo di prova - Ja periodo ke dikena ar labatarea par ta decidaren se lenato o na ta labatares ( ta pruares par un mese o piu)