Pojmovnik

Srpski
prekvalifikacija

Proces rаzvojа i obuke zаposlenih dа ispunjаvа rаdne zаdаtke i zаdаtke izvаn njihove trenutne uloge i postojeći set veštinа

Romani chib
prekvalifikacija - prekvalifikacija - procesi kote zorarkerople manush kova valjanol te kerol buti ki buti koja na djanol ko odova momenti.
Ljimba d'Bjaš
Knd mjare s are alta škole - Dak već are škule š s kate altu lukru a tunča mjare p alte škule
Sinti
Reskilling - Ili proceso di svilupo i formasjone ar personi vena fjermo ta labataren i karena vavar de lendar ruolo korrente e lendar set di abilita.