Pojmovnik

Srpski
prekovremeno

posao koji se obavlja van uobičajenog radnog vremena.

Romani chib
prekovremeno - prekalo vakti - buti koja kerola pe avrijl o bucharno vakti.
Ljimba d'Bjaš
Psti lukru - Dake lukri pisti vrjame dove, tri časur ili majmult
Sinti
Straordinari - U labatarbe vrin du stundi du stundi du labatarpe