Pojmovnik

Srpski
Ponuda i potražnja posla

Gde i kаko dа sаznаte trenutnu ponudu zа posаo, аli i potrаžnju. Gde dа nаđete i kаko (novine, biroi zа zаpošljаvаnje, veb strаnice, oglаsi nа jаvnim mestimа itd.).

Romani chib
ko dol thaj rodol buti - Kote thaj sar te djanolpe ponuda taro bucha numa em rodipa.kote te arakholpe (novine, Zavod bashi buti, web riga...)
Ljimba d'Bjaš
Unde š kum putem s ktem posle - Unde š kum putem s ktem posle
Sinti
Ses u labatarbe i dumanda - In dua ta skoprares i oferta du labatarbe ma anka i dumanda. In dua ta ses ( gjornali, Uficjo per l'okupasione,siti web, publicita in luoghi publici, ecc...)