Pojmovnik

Srpski
plata – zarada

novac koji vam je poslodavac platio za vaš rad. Ovaj novac se naziva i plata, nadnica ili naknada. Ponekad se mogu uključiti i druge beneficije koje nadoknađuju vašu platu, na primer hranu i smeštaj, ako ih obezbeđuje vaš poslodavac i deo je vašeg ugovora o radu.

Romani chib
plaća - plata - - thajra kola o poslodavci pokinol bashi tumari buti. Odola thajra tane plata, plata thaj naknada. Ko nesavo drom shaj ovena em avera bucha te ovol tumari plata, pansioni than kote ka beshen, kova osigurinol manish kote kerena buti thaj kotor tane taro tumaro kontrakti tari buti.
Ljimba d'Bjaš
Plata - In tote luna kapic banji- plata
Sinti
Salarjo (Love ke taparea) - U love Pleskardi dar tur raj du labatarbe. Kala love i pur labatarbe ke karea. Avolte anka vavar personi i puri ta ven pildi drent par ta karen tar love esempio board e kher i se deli tute tur raj du labatarbe e karena parte du kontrato du labatarbe.