Pojmovnik

Srpski
naknada za uslugu

Naknade klijentu / klijentskom sistemu za pruženu jedinicu usluge

Romani chib
naknada za uslugu - naknada basho khanchi so kerdjan - naknada basho klijenti/bashi nesavi buti
Ljimba d'Bjaš
Banji d lukru - Plata d lukru ili alta posle
Sinti
Tassa per il servizio - Love ke lea vrin,ja koa ta plescares ke paro i puri ta decidares tu se va o na.