Pojmovnik

Srpski
messenger

Koristite svаkodnevno zа slаnje porukа i video vezа.

Romani chib
mesindjer - svako dive koristinena sebepi taro bićhalipa taro poruke thaj video link
Ljimba d'Bjaš
Messenger - Poc s t ujc š s trbet porukili
Sinti
Messanger - Usareilo u divas par u konesjon i du mesagi e tu video.