Pojmovnik

Srpski
meke veštine

kompetencije u ponašanju osobe, uključujući osobine ličnosti, komunikacijske i socijalne vještine, jezik itd., koje karakteriziraju njihovu interakciju i stvaranje odnosa s drugima

Romani chib
meke vještine - kovlo djandipa - kompetencije ko ponashanje taro manusha, kote lena than savo manush, komunikacijake thaj socijalno djandipa, ćhib, kola kerena karakteri trai olengi interakcija thaj keriba buri averencar.
Ljimba d'Bjaš
Če štije mole s fake - Dak štije ku orbili s lukrle a tunč zče k štije mole s fake
Sinti
abilità morbide - Tur karatere tur rakarbe par ta kojaven se jal fjermo, komunikasjone i abilita socjali karen ta kares kun u vavar sukar relasjoni.