Pojmovnik

Srpski
lozinka

Niz znakova (slova, brojevi i drugi simboli) koji se koriste za proveru identiteta ili za potvrdu pristupa računarskom sistemu ili mrežnom sistemu

Romani chib
lozinka - lozinka - Niz znakova (slova, brojevi i drugi simboli) koji se koriste za provjeru identiteta ili za potvrdu pristupa računalnom sustavu ili mrežnoj usluzi - znakija (slovija, gende thaj avera simbolija) kola koristinenape bashi provera taro identiteti numa potvrda te khuve ko rachunari numa mrezhno usluga.
Ljimba d'Bjaš
Parola - Ića punj brojurli ili skrijašte nušte će alci nu štija
Sinti
Parola d'ordine (Tar parola) - Ja lao kerdo da (leteri,numeri,o vavar koa) ke usarena par ta pringjaren tar identita o ta ven sikuri du aceso in dur sistema informatiko o in dur servisjo di rete.