Pojmovnik

Srpski
korisničko ime

Ime koje se koristi zajedno sa lozinkom za pristup računarskom sistemu ili mrežnom servisu (na primer za prijavu na računar, e-poštu…)

Romani chib
korisničko ime - Korisnikosko anav - Ime koje se koristi zajedno s lozinkom za dobivanje pristupa računalnom sustavu ili mrežnoj usluzi (na primjer za prijavu u računalo, e-poštu ...) - Anav kova koristinipe amalikane lozinkaja basho te ljolpe shaipe ko rchunarisko sistemi numa mrezha (ako mangena te prijavinenape ko rachunari, e poshta...)
Ljimba d'Bjaš
Lumili d mail - Lumili tev knd trebuje š diškiz p Internet e-mail
Sinti
Nome utente (Tur lao) - Ja lao ke usarea kun ja password par ta gjas drent in dar sistema informatiko o ja servisjo di rete(ar ta gjas drent in dur komputer, email.......)