Pojmovnik

Srpski
korisničko ime

Nаziv se koristi zаjedno sа lozinkom zа pristup rаčunаrskim sistemu ili mrežnom uslugom (nа primer dа se prijаvite nа rаčunаr, e-mаil …)

Romani chib
korisničko ime - Korisnikosko anav - Ime koje se koristi zajedno s lozinkom za dobivanje pristupa računalnom sustavu ili mrežnoj usluzi (na primjer za prijavu u računalo, e-poštu ...) - Anav kova koristinipe amalikane lozinkaja basho te ljolpe shaipe ko rchunarisko sistemi numa mrezha (ako mangena te prijavinenape ko rachunari, e poshta...)
Ljimba d'Bjaš
Lumili d mail - Lumili tev knd trebuje š diškiz p Internet e-mail
Sinti
Nome utente (Tur lao) - Ja lao ke usarea kun ja password par ta gjas drent in dar sistema informatiko o ja servisjo di rete(ar ta gjas drent in dur komputer, email.......)