Pojmovnik

Srpski
Konkurs/ konkurisati

Konkurs – poziv za prijavu na neko radno mesto, takmičenje
konkurisati – prijaviti se za neko radno mesto

Romani chib
konkurs/te konkurisine - konkurs- akharipa bashi prijava ko nesavo bucharno than konkurisati – prijaviti se za neko radno mesto - te konkurisinen - prijava basho nesavo bucharno than
Ljimba d'Bjaš
Licitia - Knd kac lukru
Sinti
Konkorensa (Ta sfidares) - Invito par ta kares ja labatarbe, Ja gara.