Pojmovnik

Srpski
kаndidаt

Bilo da osoba učestvuje u programu sertifikacije putem testiranja ili bilo koje druge radnje. Kandidat takođe može biti osoba koja je nominovana, kvalifikovana ili na drugi način pogodna za određenu ulogu u organizaciji.

Romani chib
kandidat - kandidati - Ljol than manush testiripaja numa aver akcijaja ko programi taro certifiripa. Kandidati shaj ovol manush kova nominirimo, kvalifikuimo numa ko aver shaipa shaj kerol rola ki organizacija.
Ljimba d'Bjaš
Kandidatu
Sinti
kandidato - Ja persona ke karela ja test o asjone, in programa di certifikasjone.Kandidato par ta karenlo ta karel cimuni da particolare o ja labatarpe in organisasjone.