Pojmovnik

Srpski
investitor

je lice ili kompanija koja ulaže kapital sa očekivanjem da će dobiti finansijske prinose u budućnosti.

Romani chib
investitori - tano manush numa bucharno kher kova dola kapitali thaj adjikeri ko avutnipa ple finansije ka iranen.
Ljimba d'Bjaš
Kare d š žute (investitor) - Ela kare pune banji u nušte će su fače
Sinti
Investitore - Ja persona o socjeta ke bisarela vrin love par ta ricevarel pale vavar love piu glan e piu but