Pojmovnik

Srpski
Godišnji odmor

je plaćeno slobodno vreme za odmor, odmor ili rekreaciju.

Romani chib
Godišnji odmor - bershesko odmor - pokimo slobodno vakti basho odmor, numa rekreacija
Ljimba d'Bjaš
Ferija - Knd nu lukrc p posle da aj plata
Sinti
Vakansa bers - Vea pleskardo par tur tempo,vakansa,riposo o rikreasjone ke ito