Pojmovnik

Srpski
Globalizacija

Proces premeštanja ekonomskih i socijalnih aktivnosti s lokalne ili nacionalne na međunarodnu ili svetskom nivou. Ovaj postupak može povećati delotvornost t, povećati konkurenciju, smanjiti troškove proizvodnje, a može smanjiti i plate i zaštitu radnika

Romani chib
globalizacija - Procesi kote ekonomijake thaj socijalno aktivnostija djana taro lokalno ko nacioanke ko mashkarmanushege numa globalno than. Akava postupak shaj te bajrarol reso, bajrarol konkurencija, kerol po tikne troshkija ki proizvodnja, thaj shaj te kerol po tikne o plate thaj arakhipa taro bucharne.
Ljimba d'Bjaš
Toc štem kum nam vut - Š domnu š domna pote s lukre tot š unu kaše altu
Sinti
Globalizzazione - Ja proceso du labatarbe ke spustola da livelo socjale lokale a livelo internasjonale o velto.Quoa proceso i puri ta rendarel piu zorlo i konkorensa ,u koa ke non meno ke i puri ta sbasares u love i protesion par kola ke labatarena.