Pojmovnik

Srpski
eUčenje

uključuje upotrebu tehnologije za pružanje ili pristup obuci ili sadržajima i tečajevima usmjerenim na obrazovanje

Romani chib
eUčenje - sikljovipa - ljol than bashi tehnologia koja kerola shipa bashi obuka numa kursija kola tane basho sikljovipa.
Ljimba d'Bjaš
Internet vctura - Putem s unvcem pisti Internet
Sinti
elearning - Servola ta vjes fjermo ta usares u komputer par ta iskrivaresto par qualke corso ke kamea ta frequentares