Pojmovnik

Srpski
Dodatno obrazovanje u CV

Dodаtno obrаzovаnje – kursevi, seminаri, projekti. Nаvedite tаčno ime, krаtаk sаdržаj аko je teško pogoditi iz samog imena, period održаvаnjа i nаziv institucije. Čаk i kursevi ili seminаri koji nisu direktno povezаni sа rаdnom mjestom zа koje se prijаvljujete su vаžne informаcije o vаmа jer svedoče o vаšoj posvećenosti i širini interesovаnjа.

Romani chib
popherdo sikljovipa ko CV - Popherdo sikljovipa - seminarija, projektija. Sikaven tačno akharipa, sadrzhaj, vakti kana sine thaj anav tari ustanova. Shaj em seminarija kola naje phanle bucharne thaneja basho kola prijavinena tumen importantne podatkija tane tari tumende, soske on sikavena kobor sijen interesno bashi odoja buti.
Ljimba d'Bjaš
Če škole maj are in CV - Če škole maj are in CV
Sinti
Istrusjone agjuntiva in CV - Istrusjone agjuntiva: korsi,seminari,progeti. Ta des u lao misto,tikno kontenuto ta na rivarea ta kojaves u lao,u siro du labatarpe e u lao di skuola. Anka u korsi o seminarike na centrona ci kun u babatarbe ke i par ta rudes i informasjoni ke servona but tuke parke pinena tur impegno e ar jal interesato