Pojmovnik

Srpski
Dodatno obrazovanje u CV

Dodatno obrazovanje – kursevi, seminari, projekti. Navedite tačan naziv, kratak sadržaj ako je teško pogoditi iz samog naziva, perioda održavanja i naziva ustanove. Čak i kursevi ili seminari koji nisu direktno vezani za poziciju za koju konkurišete su važni podaci o vama, jer svedoče o vašoj posvećenosti i širini interesovanja.

Romani chib
popherdo sikljovipa ko CV - Popherdo sikljovipa - seminarija, projektija. Sikaven tačno akharipa, sadrzhaj, vakti kana sine thaj anav tari ustanova. Shaj em seminarija kola naje phanle bucharne thaneja basho kola prijavinena tumen importantne podatkija tane tari tumende, soske on sikavena kobor sijen interesno bashi odoja buti.
Ljimba d'Bjaš
Če škole maj are in CV - Če škole maj are in CV
Sinti
Istrusjone agjuntiva in CV - Istrusjone agjuntiva: korsi,seminari,progeti. Ta des u lao misto,tikno kontenuto ta na rivarea ta kojaves u lao,u siro du labatarpe e u lao di skuola. Anka u korsi o seminarike na centrona ci kun u babatarbe ke i par ta rudes i informasjoni ke servona but tuke parke pinena tur impegno e ar jal interesato