Pojmovnik

Srpski
dobar dan

prva stvar koju treba reći kada dođeš u kontakt sa osobom

Romani chib
Shukar dive - angluni buti koja valjanol te vakere kana ave ko kontakti e manusheja
Ljimba d'Bjaš
Bune zva - Prvo će zč knd vinj la čine
Sinti
Lacjo divas - i prima koa ta pines quando seito kun ja persona