Glosar

Slov
nagrade in priznanja v življenjepisu

dobro je, da jih navedete, tudi če niso povezani z delovnim mestom, za katerega se prijavljate, saj vas vedno pokažejo v dobri luči.

Romani chib
nagrade ko CV - shukar te phenol pe kaj isi em ako naje phanle buchaja bashi koja konkurishinena.
Ljimba d'Bjaš
Če akptat d lukru
Sinti
U premi e rikonosimenti in CV - I sukar ta pinesli parke karena ta nakes misto