Glosar

Slov
enakost spolov

Pravična porazdelitev dohodka, virov in odgovornosti med moškimi in ženskami

Romani chib
jekhipa ko djender - Ulavipa premalo hakaj taro thajra, resurs, thaj jekpuchipa mashkaro mursha thaj djuvlja.
Ljimba d'Bjaš
jekhipa ko djender
Sinti
Genere Equity (Coa giusti tra murs e romnja) - I gjusta divisjone,ta spartares u love du meritona kajek da kroll tra murs ta romnja.