Pojmovnik

Hrvatski
Životopis (CV)

CV – je vaša poslovna- radna biografija. Spisak svega onoga što vas preporučuje kao pravog kandidata za određenu poziciju. Ukoliko želite da dobijete posao, potrudite se da vaša biografija bude sadržajna i dobro napisana. Ovo je vaša prilika da sebe predstavite u što pozitivnijem svetlu i tako se izdvojite od konkurencije. Dakle, odvojte vreme za pisanje CV-ja, jer dobar CV često znači razliku između uspeha i neuspeha.

CV -To je vaše prodajno pismo kojim prodajete svoje usluge potencijalnom poslodavcu. U pitanju je dokument koji vam može obezbediti intervju sa poslodavcem i šansu da sebe predstavite uživo i detaljnije.

Romani chib
Životopis (CV) - " CV- tumari bucharni - bigrafija. Spisko taro sa so sikavi kaj tumen sijen chachutno kandidati bashi odoja buti. Ako mangena te len i buti, dikhen te tumari biografija ovol shukar ramosardi. Akava tumaro shaipa te tumende sikaven kaj sijen em shukar tari konkurencija. Ulaven vakti, te ramosaren CV, shukar CV sikavi diferenca mashkaro suksesi thaj nasuksesi. CV -To je vaše prodajno pismo kojim prodajete svoje usluge potencijalnom poslodavcu. U pitanju je dokument koji vam može obezbediti intervju sa poslodavcem i šansu da sebe predstavite uživo i detaljnije. - CV- odova tano tumaro bikinimasko lil koleja bikinena tumaro djandipa. ko puchipa dokumenti kova shaj kerola tumenge intervju e poslodavceja thaj shaipa te sikaven tumen po buderi."
Ljimba d'Bjaš
Asta a mev CV-u - Asta ij mev Cv š tot če jo am lukrat š škula mjaje aića skrije
Sinti
CV - Kaja letera ta bikanves ,in dua binkavea tar servisi ki tur raj du labatarbe. Ja dokumento ke i puri delto visibilita kun tur raj e ti posibilita ta presentaresto da persona e cjacjo.CV i tur lil pur labatarbe . Ja koa ke rakomandarelto ar i persona piu lacj par ja labatarbe preciso. Se kamea ses ja labatarbe i ta ves sikuro ke tur kurikulum ilo kerdo misto e skrito misto kaja i tar oportunita ta presentaresto in dur velto in dar ja sukar modo e quindi ta lesto vec di konkorensa . Quindi tapar tuke siro par ta kares u CV parke ja cjacjo CV kamela pinelpe i diferensa tra pren e tele