Pojmovnik

Hrvatski
WhatsApp

Svakodnevno za slanje i primanje poruka kao i video veza.

Romani chib
WhatsApp - svako dive koristinena sebepi taro bićhalipa taro poruke thaj video link
Ljimba d'Bjaš
WhatsApp - Poc s t ujc š s trbet porukili
Sinti
WhatsApp - Kroll u divas par ricevares mesagi e konesjoni video.