Pojmovnik

Hrvatski
Webinar

događaji uživo putem interneta u kojima polaznici mogu dobiti informacije ili stručnost o nekoj temi te imati mogućnost komentiranja ili postavljanja pitanja u stvarnom vremenu

Romani chib
Webinar - webinar - dogadjaija kolaovena live prekalo internet ano kola o manusha shaj lena informacije numa djandipa te tari neavi tema shaj keren komentija numa te ćhiven puchipa ko chache vakti.
Ljimba d'Bjaš
Seminar p Internet - Seminaru pote s fije psti Internet isto d posle š alta
Sinti
Seminario web - Gjnes online,studenti karena dumande seguares u studi Karena kompetense,lena informasjoni ta sesto par tempo cjacjo.