Pojmovnik

Hrvatski
Viber

Korištenje za poruke i video vezu.

Romani chib
Viber - koristinipe basho poruke thaj video link
Ljimba d'Bjaš
Viber - Poc s t ujc š s trbet porukili
Sinti
Viber - Usareilo par u mesagistika i du konesjone video