Pojmovnik

Hrvatski
Ugovor o radu

Što trebate znati o ugovoru o radu (sadržaj), trajanje i vrsta ugovora te iznos plaće.

Romani chib
kontrakti tari buti - So valjanol te djanen taro kontrakti e buchako, ko kobor vakti tano, savo kontrakti thaj kobor e plata.
Ljimba d'Bjaš
Ugovoru d lukru - Knd lukri in firma a tunč aj ugovoru d posle
Sinti
Kontrato di asunsjone - I ta gjnes du kontrato du labatarbe (ke ilo) i u durcja u tipo di kontrato e u love ke taparea.