Pojmovnik

Hrvatski
ugovor na određeno

je ugovor o radu koji prestaje na dogovoreni datum

Romani chib
ugovor na određeno - kontrakti ko vakerdo dive - tano kontrakti tari buti kova aćhola ko vakerdo dive.
Ljimba d'Bjaš
Ugovoru d vrjame
Sinti
Kontrato a tempo determinato - Ja kontrato da labatarpe ke ilo ja data da skadensa