Pojmovnik

Hrvatski
sukob interesa

Sukob između osobnih i privatnih interesa stručnjaka koji može utjecati na praksu

Romani chib
sukob taro interesi - Sukob mashkaro ple thaj privatne interesija taro djandle manusha kola shaj kerena ćhilale bucha ki praksa.
Ljimba d'Bjaš
Konflikt d interes - Dak nušte fač da naj kutizat daja če konflikt d interes
Sinti
Konflito d'interese- ja diskusjon tra interesi de personi i privati di jek profesjonista ke karen impato.