Pojmovnik

Hrvatski
savjetnik

Osoba odgovorna za sastanke s pojedincima radi planiranja i mentorstva (za posao, školu, financije).

Romani chib
manush so dol godi - Manush kova puchlo basho kedinipa e manushencar sebepi taro planiripa thaj mentoriba (bashi buti, sikavni, finansije).
Ljimba d'Bjaš
Domna/Domnu p Biiro - Domna p biro knd vin s kac posle, škule banji
Sinti
Consigliere - Ja gagjo che servola par ta karel ta incontrarempe (labatarbe, skuola, love).