Pojmovnik

Hrvatski
samodostatnost

Vjera pojedinca u njegovu sposobnost izvršavanja zadataka i adekvatnog funkcioniranja

Romani chib
samodostatnost - korkoropachavipa - Pachavipa taro manush kaj shaj kerol sa o zadatkija thaj adekvatno te funkcionishinol.
Ljimba d'Bjaš
Num trebuje m milja - Knd nušte fak num trebuje m milja
Sinti
Auto efikacja - I konvinsjon ke ilo quaichedun ta karela lache ativita i funsjone adeguatamente.