Pojmovnik

Hrvatski
Relevantno

važan, značajan, bitan, utjecajan; pr. navedite relevantno radno iskustvo za neko radno mjesto

Romani chib
Relevantno - importantno, bitno; sikaven relevantno bucharno djandipa basho nesavo bucharno than.
Ljimba d'Bjaš
Če štije s lukre in CV
Sinti
Pertinente - Misto, lacjo, servola ta kares; par ta pines sukar i esperjensa ke servola par ja labatarbe