Pojmovnik

Hrvatski
Radno iskustvo U CV

Radno iskustvo – navedite razdoblja rada obrnutim (od najnovijeg do starijeg) kronološkim-vremenskim redoslijedom, puno ime i prezime institucija, radna mjesta na kojima ste radili i stečeno iskustvo. Opis posla mora biti prilagođeno radnom mjestu za koje se prijavljujete: naglasite relevantno -bitno iskustvo. Unutar opisa posla iskustvo također navesti honorarne poslove koje ste radili ako su relevantni – važni za radno mjesto, a ako ne, barem kao dokaz vašeg dodatnog angažmana.

Romani chib
Bucharno djandipa ko CV - Bucharno djandipa - sikavne o vakti tari buti taro em nevo dji ko empurano, hronoloshko - vakteja, anav thaj angloanav, institucija, bucharne thana kote kerdjen buti thaj lilen djandipa. Kana sikavena e buti tumaro vakeriba valjanol te ovol premali buti bashi koja prijavinenape: sikaven relevantno - importantno djandipa. Valjanol em te sikaven ako kerdjen honorarno buti ako relevantno - bashi buti, numa ako na, ka sikavi tumari dodatno angazhmani.
Ljimba d'Bjaš
Će lukre in CV
Sinti
Esperjensa labatarbe in CV - Esperjensa du labatarbe - Pin u perjodi ke labartadal al kontrajo (da koa ke kardal par ultimo a koa piu phuro,u lao e surlao)istitusjoni i labatarbe ke kardal e vjal fjermo.I deskrisjon du labatarbe ke i ta vel su misura pur labatarbe ke i par kares dumanda: pin i esperjensa piu lacj, Drent in dar esperjensa du labatarbe ta pines u labatarbe part-time ke kardal se ili misto pur labatarbe