Pojmovnik

Hrvatski
radnik migrant

osoba koja nije državljanin države u kojoj radi

Romani chib
radnik Migrant - bucharno migranti - manush kova naje tari rashtra kote kerola buti.
Ljimba d'Bjaš
Migrant lktoru - Kare nuje dn država nost atunča jel ij migrant lktoru
Sinti
Pendolare - Ia persona ke ni miga ja cjtadino du gao ke i par labatarel