Pojmovnik

Hrvatski
radni staž

koliko godina ste zaposleni?

Romani chib
bersh tari buti - kobor bersh kereja buti
Ljimba d'Bjaš
Am lukrat a tita - Kt dugo aj lukrat
Sinti
Esperjenza labatarbe - In dua sjal labatarde.ke labatarde tipo da labatarpe