Pojmovnik

Hrvatski
radni sati

je vrijeme kada radite.

Romani chib
radni sati - bucharne satija - vakti kana kerena buti
Ljimba d'Bjaš
Časurli d lukru - Tote luna aj časurli d lukru , kt zve jašte a tita aj časur
Sinti
Ore lavorative - I u siro ke labatarea