Pojmovnik

Hrvatski
privitak

dokument je poslan s porukom e-pošte. Mnoge vrste datoteka mogu se poslati na ovaj način (npr. Word dokumenti, PDF, Excel datoteke, JPEG).

Romani chib
privitak - prilog - dokumenti bićhaldo porukaja e-poshta. But datoteke shaj bićhalenape adjahar(Word dokumenti, PDF, Excel datoteke, JPEG).
Ljimba d'Bjaš
Atačment - Knd nušte trebuje s trimitem a tunč pune in atačment
Sinti
Alegato - Ja lil ke bisarea kun i posta eletronika. But tipi di file bisarea cosi (E.G. Dokumenti lao,PDFS,File Excel,JPEG).