Pojmovnik

Hrvatski
pripravnik

Je osoba koja surađuje s nekim ili s nekim određeno vrijeme („pripravništvo“) u svrhu učenja zanata, vještine ili umjetnosti.

Romani chib
pripravnik - pripravniko - Manush kova kerola buti nekasaja ko nesavo vakti sebepi te sikljoven zanati.
Ljimba d'Bjaš
Stažist - Kare lukre ku alci ili d toc š žute kt štije š pote
Sinti
Aprendista - Ja persona ke labatarela o par ja vavar o par ja siro definito (aprendistato) par ta rivos ta sikaresto ja komercjo,abilita o arte.