Pojmovnik

Hrvatski
prekid ugovora

To se događa kad vam prestane ugovor o radu. Ako vas poslodavac otpusti, možda ćete moći podnijeti zahtjev za nepravednim otkazom.

Romani chib
prekid ugovora - ćhinaviba taro kontrakti - Odova ovola kana aćhol tumenge kontrakti tari buti. O manush so dol buti mukhol tumen, numa shaj ka ovol shaipa te de zahtev soske na premalo hakaj muhlja tumen tari buti.
Ljimba d'Bjaš
Gataj ugovoru - Ugovoknd ij gataj da tunč lukriru pote s fije p una lune, dove, tri ili majmult ali knd pune zva
Sinti
Licensjamento - Quando mukenato khere du labatarbe par skadensa.Ta tur raj mekelatu khere i na labatarea lako manghes licensjamento ingiusto