Pojmovnik

Hrvatski
poteškoće uz razvoju

Stanje koje je urođeno ili se pokazuje prije odrasle dobi koje ograničava sposobnost pojedinca da samostalno funkcionira. Ovo stanje može biti genetsko ili rezultat bolesti ili drugog uzroka.

Romani chib
pharipa ko razvoj - Manusheskoro halji kova avol bijandipaja numa sikavipe po anglal so ovol pherde bershengo koja kerol pharipa basho manush te korkoro funkcionoshinol. Akava halji shaj ovol genetsko numa reso tar nasvalipa numa aver sebepi.
Ljimba d'Bjaš
D knd sa vut nuje bine - Lumja š kupiji kar forte bitjag d knd sa vut ili nušte a fost ku jej
Sinti
Disabilità dello sviluppo - Ja kondisjone kongenita ke ito prima ta ves baro e ke na rendarelto fjermo ta gjas in glan kokaro. Kja kondisjone i pure ta vel genetika ja malatja o ja vavar koa.