Pojmovnik

Hrvatski
poremećaj osobnosti

Mentalni poremećaj koji karakteriziraju obrasci interaktivnog ponašanja i uvjerenja koji narušavaju socijalno funkcioniranje

Romani chib
poremećaj osobnosti - nasvalipa taro manusha - Mentalno nasvalipa kova karakterishinen obrascija taro interaktivni buti thaj pachavipa kola ruminena socijalno funkcija.
Ljimba d'Bjaš
Nuje kum trebuje - Dak nušte nuje bun ku noj a tunča ij bitjag
Sinti
Disturbo della personalita (Jal miga misto) - Ja problema da sero ke blokarela buth ja persona kon la socjeta.