Pojmovnik

Hrvatski
pismo preporuke

pismo je koje kandidati daju uz svoj životopis kada se prijavljuju za posao. U popratnom pismu podnositelj zahtjeva može objasniti zašto su kvalificirani za posao.

Romani chib
pismo preporuke - lil tari preporuka - lil kova o kandidati dol pli biografija bashi buti. Ko dujto lil o manush shaj te vakerol soske tane kvalifikuime bashi buti.
Ljimba d'Bjaš
Skisura s žute - Dake već aj lukrat š merđ p alta posle a tun šefu pote s skrije k aj fost bun lktur
Sinti
Letera di presentasjone - U kandidati du letera ili pildi inkhetani a pengri kurikulum quando bucena ja labatarbe. Drent in dar letera da presentasjon jek i puri ta spiegarel parke zibardaspe pur labatarbe