Pojmovnik

Hrvatski
pauza

je kratko vrijeme za odmor i osvježenje tijekom radnog vremena.

Romani chib
pauza - pauza - harno vakti basho odmor prekalo bucharno vakti
Ljimba d'Bjaš
Pauza - P posle knd mnč, žumtate času
Sinti
Pausa - Ja periodo kurto ke ito par ta riposares mentre labatarea.