Pojmovnik

Hrvatski
osobni podaci

Lični – Osobni podaci – potrebno je navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefon i adresa e-mail.

Romani chib
tle podatke - tle podatkija - valjanol te vakerolpe anav thaj angloanav, dive taro bijandipa, than kaj besheja, adresa, gedno taro telefoni thaj e-mail adresa.
Ljimba d'Bjaš
Pudaci nošte - Iča skrije d noj tot, knd nam vut, unde š alta
Sinti
Tar dati ID - Tiri- lil tiri- Ita pines lao e surlao,quando vjal pruvelto,tur indiriso residensjale,telefono i tur indiriso e-mail