Pojmovnik

Hrvatski
osnaživanje

sposobnost razumijevanja perspektive i osjećaja druge osobe. Posljednjih godina prepoznata je kao kritična meka vještina i za vođe i za zaposlenike, a često je povezana s jakom emocionalnom inteligencijom i samosviješću.

Romani chib
osnaživanje - zoralipa - shaipa te lol pe kan tari perspektiva thaj osetipa taro aver manush. Agorutne bersheste pendjarutni sar kovli kritikano shaipa basho sheritne thaj bucharne, a but droma phanli zorale emocionake inteligencijaja.
Ljimba d'Bjaš
Inke s žute - Knd nuštine vrja s žute
Sinti
L'empowerment - I kapacita ta kojaves i prospetiva e u emosjoni dea a vavar persona. In dur ultimi bers vjas rikonosjuto ar abilita morbida kritika sja pul leader ke kola ke labatarena ed ilo pildo inkhetani a but inteligensa emotiva i autokonsapevolesa.