Pojmovnik

Hrvatski
kultura

Običaji, vjerovanja, ideologija, svjetonazor i vrijednosti zajednički za skupinu ljudi i koji vode njihovo individualno i socijalno ponašanje.

Romani chib
kulturaa - Obichaija, pachavipa, dikhipa pi lumija thaj vrednostija amalika ki grupa taro manusha kola ingarena olengoro individualno thaj socijalno butikeribe.
Ljimba d'Bjaš
Kultura - Kultura alu cganjilor š alu alta lume pote s fije š alta će d voj fčes in kešili vošte ili p ulice
Sinti
Kultura - Kredenze,ideologja, dik velto,valori komuni par personi e ke diken lengro komportamento kokoro e socjale. Tur modo ta ves ta pensares ta pases.