Pojmovnik

Hrvatski
izbjeglica

Pojedinac koji doživljava progon ili opasnost na temelju političkih uvjerenja, religije ili etničke pripadnosti i koji zaštitu traži u drugoj zemlji.

Romani chib
izbjeglica - nashutno manush - Manush kova paldimo numa daravipa sebepi taro politikano pachavipa, religija numa etnika thaj kova rodola arahkipa ki aver phuv.
Ljimba d'Bjaš
Ela kare amurat s fuge - Knd ij ratu a tunč lumja moraju su fuge
Sinti
Profugo - Ja persona ke persegujntarela vas kredense politike,religjone o etnja ke rudela protezjone in dar ja vavar gao