Pojmovnik

Hrvatski
građanska prava

Prava građana koja im daje vlada koja ih štiti od zlostavljanja od strane pojedinaca, organizacija, socijalnih politika ili vlada

Romani chib
dizutnengo hakaj - Hakaja taro manusha kola dol olen e guverna koja arakhol olen taro ćhilale bucha taro manusha, organizacije, socijalno politike numa guverna.
Ljimba d'Bjaš
Pravo alu civil - Općina, doktori, policija š alci trebuju s pzaske p noj
Sinti
U coa che i puri ta kares - Diritti du personi che pinela u governo che protegjarena u person da abusi da qualunque tipo politici,socjali.