Pojmovnik

Hrvatski
etički kodeks

Pisani skup etičkih i vrijednosnih načela za profesiju, koji pružaju smjernice u etičkom odlučivanju

Romani chib
etikano kodeksi - Ramosardo kedinipa taro etikane thaj vrednosno sherutnipa bashi profesija, kola dena riga ko etikano phenipa.
Ljimba d'Bjaš
Etik kodeks - Knd nušte s skrije ćej bun š alta če s fače nuj bun d mimilja
Sinti
Diriti civili - Diriti dei citadini da abusi pinela governo, protesjone da personi, grupi, organisasjoni politike i socjali o governi.