Pojmovnik

Hrvatski
empatija

Sposobnost identificiranja ili zamjenskog doživljavanja osjećaja, misli, situacije ili stava druge osobe.

Romani chib
empatija - empatija - Shaipa te identificirinen numa te ko duj riga ovol olen osećj, gndipa, situacija numa gndipa taro aver persona (manush).
Ljimba d'Bjaš
Empatia - Ast ij knd nuščine vine š intrabe kum kustem, će am mnkat
Sinti
Empatja - I kapacita ta pringjares ta des ja giudisjo pur u sentimenti u pensjero ar komputarelpe ja vavar persona.