Pojmovnik

Hrvatski
Download

Proces prijenosa jedne ili više datoteka s udaljenog računala na vaše lokalno računalo

Romani chib
Download - Download - procesi taro phiravipa taro jek numa po buderi datoteke taro rachunari koa dur dji ko tumaro rachunari.
Ljimba d'Bjaš
Transfer - Dak nušte im trebuje dp Internet pot slobodno s skinesk š s put p kompjuter
Sinti
Skarika(Le tele) - Ta nakes alkuni dati da ja computer phuro a jek nevo.