Pojmovnik

Hrvatski
cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje odnosi se na “svaku aktivnost učenja tijekom cijelog života s ciljem unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnog, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca“

Romani chib
sadjivdipasko sikljovipa - odova tano sikljovipa kova djala ko korkoro sikljovipa. Odova ovola ko savena sebepija, em buderi sebepi karijera.
Ljimba d'Bjaš
Invace p tot kustu - Kare invace d lukru d knd kuste
Sinti
L'aprendimento permanente - I educasjon ke servola par ta ves baro.Sucedola par but motivi para ta karjera